Skip to main content

Kasaysayan Ng Jeep

Ang tatak na Jeep ay may mahabang kasaysayan at kwento. Nagsimula ang kasaysayan nito bago ang Pangalawang Digmaang Pandaigdig at ang Jeep ay nagkaroon ng ilang nagmamay-ari simula noon. Sa seksyon na susunod, inyong mababasa ang mga mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Jeep.

Taon Kaganapan
Ang Willys Engineering ay gumawa ng prototype ng sasakyan na tinawag na X-98.
Ginawa ng Willys ang prototype ng CJ-4. Isang sasakyan lamang ang nagawa.
Ginawa ng Willys ang military prototype ng CJ-4M at CJ-4MA (long-wheelbase). Ang naturang mga sasakyan ay maihahalintulad sa CJ-4 prototype ngunit naglalaman ng snorkel, blackout lights, etc.
Sinimulan ang produksyon ng M38A1. Ang sasakyang ito ay dinisenyo upang magdala ng rear-mounted 105mm o 106mm recoilless rifle.
Sinimulan ang produksyon ng Willys Aero compact car.
Inilabas ang prototype ng BC Bobcat lightweight combat vehicle. Hindi nagpatuloy ang produksyon ng sasakyang ito.
Binili ng Kaiser ang Willys-Overland at pinalitan ang pangalan nito sa Willys Motor Company.
Sinimulan ang paggawa ng CJ-3B . Sa taong 1968, higit sa 155,494 ang naibenta. Makalipas ang mahigit na 50 taon, ang naturang sasakyan ay patuloy pa ring inaasemble sa lisensiya ng kumpanyang Mahindra of India.
Sinimulan ang produksyong ng CJ-5. 603,303 units ang naisagawa sa sampung taon.
Sinimulan ang produksyon ng M170. Ang sasakyang ito ay dinisenyo upang maging field ambulance o six-man troop carrier.
Ginawa ang USAF DJ para sa non-combat maintenance at trabahong pangdelivery ng US military bases.
Ipinakilala ang CJ-6. Base sa CJ-5, ang sasakyang ito ay may wheelbase na 20" ang haba. 50,172 units lamang ang nagawa.
Ipinakilala ang DJ-3a debuts bilang two-wheel drive version ng CJ-3a. Ang sasakyang nito ay ginagamit para sa koreo at ang surrey-topped version ay ginawa bilang sasakyang pang turista.
Sinimulan nag produksyong ng CJ-3B long-wheelbase vehicle sa ilalim ng lisensiya ng ilang manufacturers sa mundo. Ang long-wheelbase ay hindi ginawa sa United States.
Nagsimula ang produksyon ng FC-150 truck.
Nagsimula ang produksyon ng FC-170 truck.
Nagsimula ang produksyon ng FC-170 DRW (dual rear wheel) truck.
Nagsimula ang paggawa sa M151 sa ilalim ng pinagsamang talino ng Jeep, AM General, at General Motors.
Ginawa ang M606 mula sa CJ-3B. Ang opsyonal na heavy-duty features ay idinagdag sa sasakyan para sa gamit pang-militar.
Pinalitan ang pangalan ng kompanya sa Kaiser-Jeep Corporation.
Inilabas ang J-Series Wagoneer. Mas malaki kumpara sa Willys Wagon, ang sasakyang ito ang unang 4 wheel drive SUV na may automatic transmission.
Sinimulan ang produksyon ng CJ-5A at CJ-6A Tuxedo Park editions.
Pinalitan ng Gladiator J-Series pickup ang Willys Pickup.
Itinigil ng Kaiser-Jeep ang produksyon ng Willys wagons at trucks, at itinigil na rin ang pangalang Willys kasama nito.
Pinalitan ng DJ-5 ang modelong DJ-3a para sa sasakyang panghatid at pampasyal.