Skip to main content

Magbigay ng Donasyon

Ang pag-rerestore ng lumang Willys o Jeep ay isang napakamahal na gawain.

Kung kayo ay may interest na makita ang pag-rerestore ng mga makalumang Jeep, maaari kayong magbigay ng donasyon sa Vintage Jeeps Restoration Fund.

Ang inyong donasyon ay aming gagamitin para sa pag-bili ng parts, supplies at serbisyo para sa kasalukuyan at hinaharap na restorasyon ng mga sasakyang Willys at Jeep.


Ang aming kasalukuyan na proyekto ay ang kumpletong frame-off restoration ng 1955 Willys Pickup na may four wheel drive at L6-226 engine.

Maaari niyong makita ang photo gallery progresiyon ng aming restorasyon at makakuha ng updates mula sa Facebook pahina.

Paalala: Ang inyong donasyon para sa Vintage Jeeps ay hindi tax-deductible.