Skip to main content

Resources Para Sa Pagrerestore Ng Jeep

Kung kayo ay nagsisimula sa pagrerestore ng inyong unang Willys o Jeep na sasakyan, maaaring maghanap kayo ng mga websites na maaaring makatulong sa inyong proyekto. Sa ibaba ay makikita ninyo ang mga websites o impormasyon na inyong magagamit para sa proyekto.

Resource Overview
Nasa Phoenix, AZ ang 4Wheelers Supply kung saan nagbebenta ng mga parte ng sasakyan para sa lahat ng modelo ng Jeep at nagbibigay ng serbisyo para sa transmission, transfer case, at axle rebuild.
Whether you are looking for a Smoothie, Rallye, Lakester, or OE-style wheel, Circle Racing can build them for you out of lightweight billet aluminum.
Classic Instruments offers a wide selection of gauges for your restoration project, including customized instrumentation and retrofits.
Hunter Offroad offers fabrication services for everything ranging from custom skid plates and bumpers to precise replication of your Jeep's old parts.
Kaiser Willys Auto Supply ay mayroong 7,000 parts at accessories para sa mga 1941-1972 Willys na sasakyan.
Nasa Mesa, AZ ang Metro Plating na nagbibigay ng serbisyo para sa chrome plating ng inyong orihinal na bumpers at trim pieces.
With over 16,000 sq feet, over 10,000 items in-stock, and over 30 years in the business Walck's is a great source for hard to find parts.
Willys America ay may malaking seleksyon ng mga parte ng sasakyan para sa Willys Wagons, Pickups, at Jeepsters at nagbibigay ng serbisyong pang-restorasyon.
Bumili, magbenta o makipagpalit ng parts para sa Willys at Jeep na sasakyan sa libreng WillysTech Parts Board.