Pribadong Pahayag

VINTAGEJEEPS.NET / RUBICONTRAIL.NET ay gumawa ng statement para ipakita ng importansiya ng privacy. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng aming pangangalap ng impormasyon at pagpapahayag para sa website na: www.vintagejeeps.net, www.rubicontrail.net


Koleksiyon ng Personal na Impormasyon

Ginagamit namin ang inyong IP address para matukoy ang mga problema sa aming server, at upang mapamahalaan ang aming website. Ang inyong IP address ay ginagamit upang makalap ang inyong demograpikong impormasyon.

Ang aming site ay gumagamit ng cookies para masundan ang pagrehistro sa site. Maaari kaming gumamit ng cookies upang ma-save ang inyong password para maiwasan ang pag-reenter tuwing bibisita sa site.

Sa mga pahina ng website, kami ay nakikiusap para sa inyong personal na impormasyon tulad ng email address, pangalan, address sa bahay o trabaho o numero ng telepono. Maaari naming kolektahin ang demograpikong impormasyon tulad ng ZIP cope, edad, kasarian, interes at mga paboritong sites. Kung nais ninyong bumili o magsubscribe para sa serbisiyong paid subscription, kailangan namin ang kaunting adisyonal na impormasyon tulad ng credit card number at billing address na gagamitin para sa billing account.

Paunawa para sa mga Bata

VINTAGEJEEPS.NET / RUBICONTRAIL.NET ay:
  • hindi kukuha ng online contact information nang walang pahintulot sa magulang na nagbibigay ng pagkakataon sa magulang na iwasan ang paggamit ng impromasyon
  • hindi kukuha ng offline contact information nang walang pahintulot sa magulang
  • hindi magpapahayag sa ibang tao ng personal na impormasyon ng walang pahintulot mula sa magulang
  • hindi ibibigay sa publiko ang contact information ng walang pahintulot mula sa magulang
  • hindi nagbibigay ng premyo o ikalat ang impormasyon ng walang pahintulot ng magulang

Seguridad

Ang site na ito ay may proteksyon laban sa pagkawala ng impormasyon, maling paggamit na labag sa aming kontrol.


Links Para sa Ibang Resources

Ang site na ito ay naglalaman ng links para sa ibang websites. VINTAGEJEEPS.NET / RUBICONTRAIL.NET at ang mga tao at organisasyon na konektado ay hindi responsable para sa privacy practices ng mga ibang websites.


Choice/Opt-Out

Ang site na ito ay nagbibigay ng pagkakataong ma-opt-out ang natatanggap ng komunikasiyon mula sa amin at partners sa panahong kailanganin namin ang impormasyon.

Ang site ay nagbibigay ng pagkakataong alisin ang impormasyon mula sa aming database upang hindi tumanggap ng komunikasyon sa serbisyo. Maaari kayong magpadala ng email sa email address na: privacy@rubicontrail.net


Pagkontak sa Website

Ang site na ito ay nagbibigay ng opsyon sa pagkontak sa operator ng naturang website sa mga bagay na nauukol sa pribadong pahayag at iba pang bagay na ukol sa website. Maaari kayong magpadala ng email sa email address na: privacy@rubicontrail.net


Sa itaas ng Pahina